Coaching insights and Performance Development

Go In, Go Ahead and Go Further

InBrief – Kontakt

Vill du veta mer om InBrief och vad vi kan göra för dig eller din organisation? Kontakta mig via nedanstående formulär.

Är du som privatperson intresserad av om coaching kan vara något för dig? Ett första möte är alltid kostnadsfritt.

    InBrief är lokaliserat i Avesta, Dalarna men jobbar fysiskt och digitalt med hela Sverige som arbetsplats.