Varför vi gör det vi gör

InBrief brinner för människan i organisationen, utveckling och kommunikation.

Människan i sitt esse & Coaching

När du upplever dig själv som kompetent, känner tillhörighet, har framförhållning och din dag känns meningsfull är du troligen i ditt esse. Människor i sitt esse förmår leda sig själva eller andra med förtroende, fatta beslut, agera och prova nya vägar. De kan se på sig själv med omtanke och ge sig tid till reflektion och stå upp för sitt perspektiv. De törs till och med begå misstag eftersom det är en källa till lärdom. En person som är i sitt esse kan vara öppen om sina styrkor och svagheter och andra kan vara detsamma med dem. Anledningen till att InBrief arbetar med coaching är möjligheten att hjälpa andra att vara i sitt …

Assassment av ledare

Ett fungerande ledarskap innebär att du har rätt person på rätt plats. Det i sin tur innebär att produktiviteten ökar, människor vill stanna i organisationen och de finansiella resultaten är i balans eller bättre. Att göra rätt val av ledare är viktigt och det är därför InBrief jobbar med assessment. Rätt person har förutsättningar eller potentialen att leda mot framgång och vi hjälper dig hitta dem.

Psykologiska tester och självinsikt

När individen förstår sig själv på en djupare nivå har denne också förmågan att förstå andra på ett annat sätt. Vi är alla olika, vi reagerar, tänker, kommunicerar och fokuserar på olika saker av olika anledningar. Våra erfarenheter formar oss, vår utbildning har lärt oss men vår personlighet är den plattform från vilken vi agerar. Din personlighet styr ditt beteende i många dimensioner, vad vet du om din? InBrief arbetar med olika tester för att ge individer möjligheten till ytterligare insikter, förståelse, utvecklingsstrategier och till och med acceptans för den man är.

Att leda och kommunicera i förändring

Till och med de förändringar vi väljer själva kan väcka farhågor och motstånd. Att känna osäkerhet och iaktta försiktighet inför framtiden och det som ännu inte är känt är en överlevnadsinstinkt väl förankrad i hjärnans strukturer. Förändringar kostar, för såväl individ som organisation och det är först när den är klar som vi kan slappna av – en stund i alla fall. Planering, tydlig kommunikation, empati och målbild är ett axplock av de dimensioner som behöver beaktas. Vägen fram är komplex och inte minst kommunikationsbaserad. På InBrief brinner vi för det kommunikativa arbetet och möjligheten att få med människor mot nya mål och arbetssätt.