Psykologiska tester

Med fördjupade insikter om dig själv kan du få ökad förståelse för hur du agerar tillsammans med andra, hur dina styrkor kommer fram och de särdrag du besitter. Dina utvecklingsområden kan tydliggöras och förklaras. De av dina beteenden som hjälper eller stjälper kan adresseras på ett pedagogiskt sätt. Men psykologiska tester kan så mycket mer än så. Beroende på verktyg och frågeställning kan psykologiska tester hjälpa dig finna dina inre drivkrafter, sätta ord på värderingar och hjälpa dig sätta strategier för framtiden.

InBrief använder väl ansedda och Validerade verktyg när vi jobbar med individer oavsett om det gäller personlig utveckling, coaching eller assessment. Vi hjälper dig administrera, tolka och ge återkoppling på bland annat Hogans tester för ledarskap, SHL’s Occupational personality questionnaire, TMS Team management profile samt Birkman Internationals rapporter.

Psykologiska tester och självinsikt

När individen förstår sig själv på en djupare nivå har denne också förmågan att förstå andra på ett annat sätt. Vi är alla olika, vi reagerar, tänker, kommunicerar och fokuserar på olika saker av olika anledningar. Våra erfarenheter formar oss, vår utbildning har lärt oss men vår personlighet är den plattform från vilken vi agerar. Din personlighet styr ditt beteende i många dimensioner, vad vet du om din? InBrief arbetar med olika tester för att ge individer möjligheten till ytterligare insikter, förståelse, utvecklingsstrategier och till och med acceptans för den man är.

Att få insikter i hur personligheten man besitter påverkar beteende och varumärke är för många en otroligt värdefull insikt man kan ha saknat för att verkligen kunna utvecklas och frodas som människa, medarbetare eller chef.