Assessment

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Assessment.

Ett sätt att bedöma en kandidats förmåga och/eller potential att ta sig an en given roll inom organisationen. Assessment sträcker sig längre än intervju och rekommendationer och bygger på att en större mängd data samlas in om kandidaten för att bedöma dennes potential att navigera den tilltänkta rollen.

Vad som bedöms i ett assessment varierar beroende på syfte, roll, och nivå av roll. Vanligen vill man dock veta hur kandidaten kan förväntas leda arbetet och hantera eller har potentialen att hantera de element av rollen som bedöms som viktiga. Exempelvis:

 • Hur leder och fördelar kandidaten arbetet?
 • Hur hanterar kandidaten informationsflöde och extraherar relevans?
 • Vad står kandidaten upp för och hur bibehåller hen sin och andras Integritet?
 • Stresstålighet och återhämtning?
 • Hur hanterar kandidaten beslutsfattande?
 • Vilken Kommunikationsstil faller sig naturlig för kandidaten och finns förmågan till anpassning?
 • Generell Mental Förmåga (GMA) exempelvis slutledningsförmåga och logiskt tänkande
 • Värderingar & drivkrafter

InBriefs assessment bygger på tre delar som alla är anpassningsbara efter våra kunders behov.

 1. Psykometriska tester.
  Frågeformulär som ger information om personlighet/preferenser eller agerande
 2. Intervju
  Genom en strukturerad intervju får kandidaten besvara och berätta mer om de områden som behöver belysas i relation till rollen i fråga
 3. Rollspel/Case
  Kandidaten påvisar sitt agerande i ett givet scenario som bedöms och utvärderas. Rollspelet kan handla om att korrigera en medarbetares beteende, coacha en medarbetare, hantera en kritisk situation eller genomföra en presentation för en mer senior kollega.

 

“Psychometrics tell us about the candidate’s strengths and weaknesses based on their personality.
The structured interview lets us know if they are aware of their strengths and weaknesses. How they come to play and what strategies they use to handle their weaknesses
The roleplay scenario tells us if they can use these strategies, also under pressure”

Tom Hermant, Master of Psychology & lead assessor (2016)

 

Rapportering.

Informationen från ett assessment sätts samman till en rapport. Rapporten kan använda som intervju-, besluts- eller diskussionsunderlag vid exempelvis en rekrytering eller utvecklingsinsatser. Rapportens format kan också underlätta vid coaching med extern part eller utvecklingssamtal.

Den samlade informationen i rapporten belyser de styrkor, men också svagheter kandidaten bedömts besitta i relation till en tilltänkt roll eller position. För att maximera nyttan av den samlade informationen innehåller den även konkreta tips om hur kandidaten lämpligen coachas och stöttas av rekryterande chef.

Använd vårt kontaktformulär på startsidan för att ta del av en exempelrapport eller för att diskutera mer hur du kan ha nytta av att genomföra ett assessment vid utveckling eller rekrytering.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2435″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”img_link_large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]